Khám phá tiêu chuẩn vàng
trong việc bảo vệ
tiền của khách hàng

Bảo hiểm miễn phí
Tiền của nhà đầu tư được bảo hiểm với giá trị lên tới 2,5 triệu euro
Sẵn có cho mọi khách hàng của FXPRIMUS và Primus Markets INTL Ltd.

Mở tài khoản" và BẮT ĐẦU GIAO DỊCH!

BẢO VỆ TÀI KHOẢN KHỎI SỐ DƯ ÂM
HỖ TRỢ CỦA BÊN THỨ BA CHO VIỆC RÚT TIỀN
CÁC TỔ CHỨC NGÂN HÀNG HÀNG ĐẦU
TIỀN CỦA KHÁCH HÀNG ĐƯỢC TÁCH RIÊNG
NHÀ MÔI GIỚI ĐƯỢC KIỂM TOÁN ĐẦY ĐỦ
ĐƯỢC CẤP PHÉP & QUẢN LÝ ĐẦY ĐỦ BỞI CySEC

 

Khoản đầu tư của Bạn hiện đang được bảo hiểm, hoàn toàn MIỄN PHÍ

FXPRIMUS không ngừng nỗ lực nhằm duy trì là Nơi An toàn nhất để Giao dịch bằng cách thực hiện các cải tiến đầu ngành trong lĩnh vực an toàn, điều đó làm phong phú các Cơ chế an toàn tốt nhất hiện tại của chúng tôi.

Chúng tôi lấy làm tự hào được cung cấp cho khách hàng của mình những biện pháp an toàn đầu ngành và chúng tôi đã thực hiện bước đi chưa từng có nhằm nâng cao các ưu đãi hơn nữa với những gì sẽ trở thành Tiêu chuẩn Vàng mới trong việc bảo vệ tiền của khách hàng.

Giờ đây, tiền của khách hàng an toàn hơn bao giờ hết với FXPRIMUS bằng việc chúng tôi giới thiệu bảo hiểm dành cho tiền của khách hàng.

Theo yêu cầu của cơ quan quản lý của chúng tôi và là thành viên của ICF, tiền của khách hàng đã được bảo vệ. Tại FXPRIMUS, chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực nhằm cung cấp cho bạn sự bảo vệ chưa từng thấy ở bất cứ nơi nào khác trong ngành bằng việc đưa ra bảo hiểm dành cho tiền của Khách hàng FXPRIMUS. The coverage offers supplementary protection of up to EUR2.500.000. Bảo hiểm này được cung cấp cho tất cả quý khách hàng của chúng tôi HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ.


Xem chứng nhận tại đây  

CƠ CHẾ AN TOÀN CỦA CHÚNG TÔI

GIÁM SÁT CỦA BÊN THỨ 3 ĐỐI VỚI VIỆC RÚT TIỀN CỦA KHÁCH HÀNG

FXPRIMUS đã thiết lập một chuẩn mực mới trong ngành về an toàn tiền vốn, bằng cách chỉ định một bên thứ ba - Boudica Client Trust để giám sát các yêu cầu rút tiền từ tài khoản khách hàng.

TIỀN VỐN CỦA KHÁCH HÀNG ĐƯỢC TÁCH RIÊNG KHỎI TIỀN CỦA CÔNG TY

Tiền của bạn sẽ được quản lý hoàn toàn tách biệt khỏi tiền của chúng tôi. Điều này có nghĩa là trong trường hợp hiếm khi xảy ra là Công ty không thể hoàn thành nghĩa vụ của mình, thì tiền của bạn vẫn được bảo vệ.

ĐƯỢC KIỂM TOÁN ĐẦY ĐỦ

Công ty chúng tôi được kiểm toán độc lập, cả nội bộ và bên ngoài. Việc này giúp khách hàng cảm thấy thoải mái rằng trên thực tế chúng tôi đang hành động theo mọi cách có thể nhằm duy trì sự trung thực và sử dụng các chính sách công bằng theo quy định thông qua các cơ quan quản lý.

ĐƯỢC EU QUẢN LÝ

Chúng tôi được quản lý bởi CySEC, và hoạt động theo MiFID (Chỉ thị về Thị trường các Công cụ Tài chính).

BẢO VỆ TÀI KHOẢN KHỎI SỐ DƯ ÂM.

Tiền vốn của bạn được bảo vệ khỏi biến động thị trường quá mức và sẽ không bao giờ đạt mức âm. Tại FXPRIMUS, chúng tôi bảo hiểm cho mọi khoản lỗ vượt quá số dư tài khoản của bạn.

CÁC TỔ CHỨC NGÂN HÀNG HÀNG ĐẦU.

FXPRIMUS hợp tác với các tổ chức ngân hàng quốc tế để cung cấp thanh khoản cho Khách hàng.

Why FXPRIMUS is The Safest Place to Trade!

MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ

CySEC là cơ quan quản lý tài chính được giao nhiệm vụ giám sát các công ty đầu tư tại Cộng hòa Síp. FXPRIMUS được CySEC cấp phép (giấy phép số 261/14).

FXPRIMUS tuân thủ Chỉ thị của Châu Âu về các dịch vụ đầu tư, được biết đến như là MiFID (Chỉ thị về Thị trường các Công cụ Tài chính) thông qua giấy phép/quy định của công ty.

CMC là cơ quan có thẩm quyền của Hy Lạp có nhiệm vụ giám sát việc thực thi các luật chứng khoán và hoạt động bằng phí do các thực thể được giám sát chi trả.

Nhiệm vụ của HFSA là thúc đẩy sự phát triển của các thị trường tài chính dựa trên cạnh tranh công bằng tại Hungary.

CNMV (Ủy ban Thị trường Chứng khoán Quốc gia) là một cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm quản lý tài chính cho các thị trường chứng khoán tại Tây Ban Nha.

CONSOB (Ủy ban Quốc gia về Công ty và Giao dịch Chứng khoán) quản lý các dịch vụ và hoạt động đầu tư của các tổ chức trung gian, nghĩa vụ báo cáo của các công ty được niêm yết trên các thị trường được quản lý, và việc gọi thầu đầu tư từ công chúng tại Ý.

FCA quản lý các công ty tài chính cung cấp dịch vụ cho khách hàng và duy trì sự liêm chính cho các thị trường tài chính của Vương Quốc Anh. FXPRIMUS đã đăng ký với FCA theo đăng ký số 697814.

FSA là một cơ quan giám sát tài chính của Thụy Điển. Vai trò của họ là thúc đẩy sự ổn định và hiệu quả trong các hệ thống tài chính cũng như đảm bảo việc bảo vệ khách hàng một cách hiệu quả.

Nhiệm vụ chính của Cơ quan Giám sát Tài chính Na Uy (FSA) là giám sát hoạt động tuân thủ pháp luật về tài chính của các doanh nghiệp tài chính và công ty phát hành chứng khoán cũng như các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

FXPRIMUS là thành viên của ICF (Quỹ Bồi thường cho Nhà đầu tư). Tất cả các khách hàng nhỏ lẻ đều được bảo hiểm với giá trị lên tới 20.000 € cho mỗi khách hàng, trong trường hợp hiếm khi xảy ra là công ty không thể hoàn thành nghĩa vụ của mình.

KNF là cơ quan có thẩm quyền của Ba Lan có mục tiêu là giám sát thị trường tài chính và đảm bảo hoạt động bình thường của thị trường này, sự ổn định, an toàn và minh bạch của thị trường đồng thời đảm bảo rằng lợi ích của những người tham gia thị trường được bảo vệ.

CNB giám sát khu vực ngân hàng, thị trường vốn, ngành bảo hiểm, quỹ hưu trí, hội tín dụng, điểm đổi tiền và các tổ chức trong hệ thống thanh toán.

Một trong số những nhiệm vụ giám sát thị trường tài chính của Ngân hàng Quốc gia Slovakia (NBS) là giám sát sở giao dịch chứng khoán, trung tâm lưu ký chứng khoán, các công ty phát hành chứng khoán, Quỹ Bảo đảm Đầu tư, quỹ đầu tư tập thể, công ty đầu tư, tiếp quản đấu giá, hoạt động mua lại và chào bán công khai.

BaFin là một cơ quan quản lý tài chính của Đức.

CSSF chịu trách nhiệm quản lý tài chính tại Luxembourg và là cơ quan có thẩm quyền làm nhiệm vụ giám sát kiểm toán viên công.

TRADE NOW Mở Tài khoản Demo

Giao dịch có ký quỹ có mức rủi ro cao

Fx Primus Europe (CY) Ltd, giao dịch dưới tên thương mại FXPRIMUS, được quản lý bởi CySEC (giấy phép số 261/14) và được bảo đảm bởi hợp đồng bảo hiểm trị giá lên tới 2,5 triệu EUR.

Khước từ trách nhiệm Rủi ro: Vui lòng lưu ý rằng giao dịch forex và giao dịch các sản phẩm đòn bẩy khác tiềm ẩn mức độ rủi ro lớn và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giao dịch các công cụ tài chính có thể dẫn đến thua lỗ cũng như lợi nhuận và mức thua lỗ của bạn có thể lớn hơn vốn đầu tư ban đầu. Trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào như vậy, bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ rủi ro có liên quan và tìm kiếm sự tư vấn độc lập nếu cần. Đọc toàn văn thông báo rủi ro của chúng tôi.

FXPRIMUS không cung cấp dịch vụ cho người cư trú của một số khu vực nhất định, chẳng hạn như: Afghanistan, Cote d'Ivoire, Cuba, Iran, Libya, Myanmar, Bắc Triều Tiên, Sudan, Puerto Rico, Hoa Kỳ, Australia, Syria, Nhật Bản và Ecuador. © Bản quyền 2017 thuộc FXPRIMUS. Bảo lưu Mọi quyền.

customer service software