Bảo Vệ Giao Dịch Vượt Trội

Bảo vệ số dư âm, giám sát các lượt rút tiền của khách hàng thông qua bên thứ ba, và nhiều công cụ khác nữa.

Chúng tôi đặt nhu cầu của bạn lên hàng đầu.

Tại FXPRIMUS, chúng tôi có kỹ thuật an toàn tiên tiến giúp bạn giao dịch yên tâm hơn.

Quản lý

Primus Markets INTL Limited tuân thủ quy định của VFSC với số đăng ký 14595.

NBP

Chúng tôi cung cấp cho tất cả khách hàng biện pháp Bảo vệ Số dư Âm (NBP) để họ không bao giờ bị phát sinh thua lỗ vượt qua số dư trong tài khoản của mình.

Thanh khoản cao cấp

Khách hàng của FXPRIMUS sẽ nhận được lợi ích nhờ khả năng thanh khoản cao từ các tổ chức ngân hàng hàng đầu trên thế giới.

Kiểm toán

FXPRIMUS tuân thủ tất cả yêu cầu luật định và được kiểm toán độc lập, bằng cả hình thức nội bộ và bên ngoài.

Tài khoản tách biệt

Tiền quỹ của khách hàng được bảo quản trong các tài khoản ngân hàng tách biệt để đảm bảo luôn được bảo vệ.

Giám sát bên thứ ba

Tại FXPRIMUS, chúng tôi đề ra các tiêu chuẩn về an toàn cho quỹ của khách hàng bằng cách hợp tác với Boudica Client Trust nhằm áp dụng biện pháp giám sát bên thứ ba về việc rút tiền của khách hàng. Biện pháp này là để đảm bảo các yêu cầu rút tiền được tiến hành nhanh chóng và hiệu quả nhất có thể.

5 Million Bảo hiểm Tiền

FXPRIMUS đã giới thiệu chính sách bảo hiểm bồi thường hành nghề trị giá 2,5 triệu Euro như biện pháp an toàn bổ sung.
Tìm hiểu Thêm…

Nhiều cơ hội hơn với MT4

Giao dịch hơn 120 công cụ trên nền tảng phổ biến nhất trong ngành.
Có thể sử dụng trên các thiết bị di động Windows, Mac, Android và iOS.
Cũng có thể sử dụng MT4 WebTrader.

Tìm hiểu Thêm…

Risk Warning: Trading on margin products involves a high level of risk , which may result in the loss of all invested capital. Show Less

risk Show More

Get Started

Risk Warning: Trading on margin products involves a high level of risk , which may result in the loss of all invested capital.

Get Started