CÁC GÓI TÀI KHOẢN

Chọn một loại tài khoản phù hợp với phong cách giao dịch và quy mô danh mục đầu tư của bạn

Chọn loại tài khoản giao dịch FX phù hợp với nhu cầu giao dịch của bạn. Gói tài khoản của bạn đã được tùy chỉnh để phù hợp với khách hàng thuộc mọi loại danh mục đầu tư và mức độ đầu tư. Kiểm tra từ các gói của chúng tôi ở bên dưới và quyết định gói nào sẽ giúp thúc đẩy giao dịch của bạn. Giao dịch với nhà môi giới có đạo đức, và hưởng lợi từ các dịch vụ và chương trình ưu đãi đầu ngành của chúng tôi, ngay hôm nay.

Khớp lệnh nhanh

như chớp cho mọi loại tài khoản

Tiếp cận hàng loạt công

cụ giao dịch tiên tiến

Các điều kiện

giao dịch an toàn nhất

Hỗ trợ khách hàng đa ngữ,

được cá nhân hóa 24/5

Tiếp cận miễn phí các trang đào

tạo đã được trao thưởng

Chính sách bảo hiểm bồi thường

hành nghề lên đến 2,5 triệu Euro

Risk Warning: Trading on margin products involves a high level of risk , which may result in the loss of all invested capital. Show Less

risk Show More

Get Started

Risk Warning: Trading on margin products involves a high level of risk , which may result in the loss of all invested capital.

Get Started