NẠP TIỀN CHO TÀI KHOẢN LIVE

Miễn phí nạp tiền

FXPRIMUS cung cấp hàng loạt giải pháp nạp tiền thuận tiện cho khách hàng của mình trên toàn cầu, cho phép họ nạp tiền vào tài khoản của họ với sự tin tưởng, an toàn và sự tự tin. Nạp tiền cho tài khoản của bạn ngay hôm nay với nhà môi giới có đạo đức.

NẠP TIỀN Funds and Start Trading

ĐIỆN CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG

 

Vui lòng lưu ý rằng ngân hàng của bạn có thể sử dụng ngân hàng trung gian hoặc ngân hàng đại lý để chuyển tiền của bạn tới ngân hàng của FXPRIMUS. Khi việc này xảy ra, mỗi ngân hàng trung gian hoặc ngân hàng đại lý sẽ tính phí riêng của họ. FXPRIMUS KHÔNG chi trả các khoản phí ngân hàng của bạn. FXPRIMUS chỉ trả phí Ngân hàng từ phía của họ. Vui lòng liên hệ với ngân hàng của bạn để biết thêm chi tiết về khoản phí sẽ được áp dụng cho việc nạp tiền và rút tiền bằng điện chuyển khoản ngân hàng.

 

** Điện chuyển khoản ngân hàng được xử lý và ghi có vào tài khoản giao dịch trong giờ làm việc.

 

ĐỒNG TIỀN TIỀN NẠP TỐI THIỂU (USD) PHÍ THỜI GIAN XỬ LÝ NẠP TIỀN
USD, EUR, SGD, GBP, PLN, HUF 100$ Được Chi Trả Bởi Fxprimus* 2 – 5 NGÀY LÀM VIỆC** NẠP TIỀN
ĐIỆN CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG NỘI ĐỊA

 

ĐỒNG TIỀN TIỀN NẠP TỐI THIỂU (USD) PHÍ THỜI GIAN XỬ LÝ NẠP TIỀN
MYR, IDR, VND, THB 100$ Được Chi Trả Bởi Fxprimus* 24 Hours NẠP TIỀN
VÍ ĐIỆN TỬ

 

*Only cards issued outside of the USA will be accepted.

 

Để ngăn ngừa bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc ghi có vào tài khoản giao dịch của bạn, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp giấy tờ hỗ trợ Thẻ tín dụng được nêu trong khu vực của thành viên khi nạp tiền cho tài khoản giao dịch của bạn. Để giấy tờ của bạn được phê duyệt trước, vui lòng gửi email tới nhóm theo địa chỉ verification@fxprimus.com.

 

ĐỒNG TIỀN TIỀN NẠP TỐI THIỂU (USD) PHÍ THỜI GIAN XỬ LÝ NẠP TIỀN
USD, EUR, SGD, GBP, PLN, HUF 100$ Được Chi Trả Bởi Fxprimus* Tối Đa 5 Phút NẠP TIỀN

 

ĐỒNG TIỀN TIỀN NẠP TỐI THIỂU (USD) PHÍ THỜI GIAN XỬ LÝ NẠP TIỀN
USD, EUR, SGD, GBP, PLN, HUF 100$ Được Chi Trả Bởi Fxprimus* Tối Đa 5 Phút NẠP TIỀN

 

ĐỒNG TIỀN TIỀN NẠP TỐI THIỂU (USD) PHÍ THỜI GIAN XỬ LÝ NẠP TIỀN
USD, EUR, SGD, GBP, PLN, HUF 100$ Được Chi Trả Bởi Fxprimus* Tối Đa 5 Phút NẠP TIỀN

VÍ ĐIỆN TỬ

 

ĐỒNG TIỀN TIỀN NẠP TỐI THIỂU (USD) PHÍ THỜI GIAN XỬ LÝ NẠP TIỀN
EUR 100$ Được Chi Trả Bởi Fxprimus* Tối Đa 5 Phút NẠP TIỀN

 

ĐỒNG TIỀN TIỀN NẠP TỐI THIỂU (USD) PHÍ THỜI GIAN XỬ LÝ NẠP TIỀN
EUR 100$ Được Chi Trả Bởi Fxprimus* Tối Đa 5 Phút NẠP TIỀN

 

ĐỒNG TIỀN TIỀN NẠP TỐI THIỂU (USD) PHÍ THỜI GIAN XỬ LÝ NẠP TIỀN
USD, IDR 100$ Được Chi Trả Bởi Fxprimus* Tối Đa 5 Phút NẠP TIỀN

 

ĐỒNG TIỀN TIỀN NẠP TỐI THIỂU (USD) PHÍ THỜI GIAN XỬ LÝ NẠP TIỀN
CNY 100$ Được Chi Trả Bởi Fxprimus* Tối Đa 5 Phút NẠP TIỀN

 

ĐỒNG TIỀN TIỀN NẠP TỐI THIỂU (USD) PHÍ THỜI GIAN XỬ LÝ NẠP TIỀN
EUR 100$ Được Chi Trả Bởi Fxprimus* Tối Đa 5 Phút NẠP TIỀN

 

ĐỒNG TIỀN TIỀN NẠP TỐI THIỂU (USD) PHÍ THỜI GIAN XỬ LÝ NẠP TIỀN
EUR, USD 100$ Được Chi Trả Bởi Fxprimus* Tối Đa 5 Phút NẠP TIỀN

Thông tin bổ sung:

 

1. Phí nạp tiền: FXPRIMUS không áp dụng bất kỳ phí nạp tiền nào
2. Các khoản tiền nhận được bằng đồng tiền thay thế cho tài khoản giao dịch sẽ tự động được chuyển đổi thành đồng tiền yết giá của tài khoản.
3. FXPRIMUS không chấp nhận tiền nạp của bên thứ ba. Thanh khoán chỉ được thực hiện bằng tên của bạn khớp với tài khoản giao dịch FXPRIMUS của bạn. Nếu bất kỳ khoản nạp nào của bên thứ ba được tiếp nhận, số tiền này sẽ được hoàn lại và phí được áp dụng cho bên thứ 3.
4. Mọi Giao dịch nạp tiền sẽ được xử lý trong giờ làm việc: Thứ Hai đến thứ Sáu, 7:00 giờ – 21:00 giờ theo giờ GMT+2, theo tháng theo lịch.
5. Công Ty hoàn toàn không chịu trách nhiệm bất kể trường hợp nào đối với bất kỳ sự thất bại nào của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán đó và / hoặc bất kỳ tổn thất nào xảy ra hoặc có thể xảy ra trong tương lai do sử dụng các dịch vụ trên.

DANH SÁCH CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ THANH TOÁN VÀ THÔNG TIN PHÁP LÝ

 

Nhà Cung Cấp Giải Pháp Thanh Toán Quốc Gia Và Cơ Quan Ủy Quyền
Hellenic Public Bank Hellenic Bank Public Company Ltd Được Quản Lý Bởi Ngân Hàng Trung Ương Cộng Hòa Síp
EMerchantPay Ltd Dịch Vụ Được Cung Cấp Bởi EMerchantPay Ltd, Được Ủy Quyền Dưới Sự Giảm Sát Cẩn Trọng Của Cơ Quan Quản Lý Tài Chính Anh (FCA)
Safecharge Ltd Dịch Vụ Được Quản Lý Bởi Safecharge Ltd, Được Ủy Quyền Bởi Ngân Hàng Trung Ương Cộng Hòa Síp.
Bitpay Dịch Vụ Được Cung Cấp Bởi BitPay Inc, Được Cấp Phép Theo Luật Của Hoa Kỳ.
Skrill Dịch Vụ Được Cung Cấp Bởi Skrill Ltd, Được Ủy Quyền Dưới Sự Giảm Sát Cẩn Trọng Của Cơ Quan Quản Lý Tài Chính Anh (FCA)
Neteller Dịch Vụ Được Cung Cấp Bởi Optimal Payments Limited, Được Ủy Quyền Dưới Sự Giảm Sát Cẩn Trọng Của Cơ Quan Quản Lý Tài Chính Anh (FCA)
Fasapay Dịch Vụ Được Cung Cấp Bởi PT Fasa Centra Artajaya, Được Cấp Phép Theo Luật Của Indonesia.
TrustPay Dịch Vụ Được Cung Cấp Bởi Trust Pay, A. S.

Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch các sản phẩm ký quỹ tiềm ẩn mức độ rủi ro cao.