CỔ PHIẾU

Giao dịch một số trong những cổ phiếu phổ biến nhất thế giới với FXPRIMUS và đa dạng hóa danh mục đầu tư giao dịch của bạn

Giao dịch cổ phiếu là hoạt động mua và bán cổ phiếu của công ty. Cổ phiếu tại các công ty lớn được giao dịch công khai được mua và bán qua một qua những sàn giao dịch chứng khoán chính.

Thời điểm hết hạn của Hợp đồng cổ phiếu lượng & Thông tin Ký quỹ

Biểu tượngQuốc giaCông cụHoa hồng bằng USDKích thước (Tương đương 1,0)Ký quỹ Được yêu cầu cho 1,0 LôGiá trị Pip bằng USDEST (Giờ New York)Giờ MT4
.BAC.NUSBANK OF AMERICA0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.CAT.NUSCATERPILLAR0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.CVX.NUSCHEVRON0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.SLW.NUSSILVER WHEATON CORP0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.JPM.NUSJP MORGAN CHASE0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.MA.NUSMASTERCARD0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.IBM.NUSIBM0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.GS.NUSGOLDMAN SACHS0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.CRM.NUSSALESFORCE0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.V.NUSVISA0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.AAPL.OQUSAPPLE COMPUTER INC0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.GOOG.OQUSGOOGLE INC0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.AMZN.OQUSAMAZON COM INC0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.FB.OQUSFACEBOOK INC0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.SINA.OQUSSINA CORP0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.INTC.OQUSINTEL0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.YHOO.OQUSYAHOO0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.SBUX.OQUSSTARBUX0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.WYNN.OQUSWYNN RESORTS0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.VOD.OQUSVODAFONE0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.AXP.NUSAMERICAN EXPRESS0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.AMGN.OQUSAMGEN INC0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.CBS.NUSCBS CORP CL B0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.CELG.OQUSCELGENE CORP0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.CME.OQUSCHICAGO MERCANTLE0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.C.NUSCITIGROUP0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.CTXS.OQUSCITRIX SYS INC0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.CTSH.OQUSCOGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTION0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.COP.NUSCONOCO PHILLIPS0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.DIS.NUSDISNEY (WALT)0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.EBAY.OQUSEBAY INC0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.ESRX.OQUSEXPRESS SCRIPTS INC0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.XOM.NUSEXXON MOBIL0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.FDX.NUSFEDEX CORP0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.GILD.OQUSGILEAD SCIENCES INC0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.HD.NUSHOME DEPOT0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.JNJ.NUSJOHNSON&JOHNSON0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.LVS.NUSLAS VEGAS SANDS0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.LBTYA.OQUSLIBERTY GLOBAL A0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.MET.NUSMETLIFE INC0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.NFLX.OQUSNETFLIX INC0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.NKE.NUSNIKE INC CL B0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.PEP.NUSPEPSICO0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.PM.NUSPHILIP MORRIS INTL0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.PG.NUSPROCTER&GAMB0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.QCOM.OQUSQUALCOMM INC0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.SNDK.OQUSSANDISK CORP0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.SLB.NUSSCHLUMBERGER LTD0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.TSLA.OQUSTESLA MOTORS INC0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.VZ.NUSVERIZON COMMUNICATIONS0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.VIAB.OUSVIACOM CL B0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.WMT.NUSWAL-MART STORES0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.WDC.OQUSWESTERN DIGITAL0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.AKRX.OQUSAKORN INC0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.REGN.OQUSREGENERON PHARMACEUTICALS INC0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.LYFT.OQUSLYFT0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.BRKB.NUSBERKSHIRE HATHAWAY INC0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.WFC.NUSWELLS FARGO0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.NIO.NUSNIO INC - ADR0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.TPR.NUSTAPESTRY INC0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.AABA.OQUSALTABA INC.0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.BB.NUSBLACKBERRY LTD0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.WPM.NUSSILVER WHEATON CORP0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.ZOOM.OQUSZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.ZS.OQUSZSCALER INC0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.BEAT.OQUSBIOTELEMETRY INC0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.SQ.OQUSSQUARE INC0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.XLNX.OQUSXILINIX INC0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.ALRM.NUSALARM.COM HOLDINGS0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.AMD.OQUSADVANCED MICRO DEVICES, INC.0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.CHGG.OQUSCHEGG INC0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.CISCO.OQUSCISCO SYSTEMS INC0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.COUP.NUSCOUPA SOFTWARE INC0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.CPRT.NUSCOPART INC0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.CRM.OQUSSALESFORCE.COM INC0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.CYBR.NUSCYBER BAY CORP0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.DAN.OQUSDANA INC0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.EEFT.NUSEURONET WORLDWIDE INC0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.ENPH.NUSENPHASE ENERGY INC0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.EPAM.OQUSEPAM SYSTEMS INC0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.FTNT.NUSFORTINET INC0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.INTEL.OQUSINTEL CORPORATION0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.KEYS.OQUSKEYSIGHT TECHNOLOGIES INC0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.KL.OQUSKIRKLAND LAKE GOLD LTD0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.LSCC.NUSLATTICE SEMICONDUCTOR CORP0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.MRVL.NUSMARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.MS.NUSMORGAN STANLEY0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.NGVT.OQUSINGEVITY CORP0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.NOW.OQUSSERVICENOW INC0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.NVDA.OQUSNVIDIA CORP0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.OKTA.NUSOKTA INC0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.PAGS.OQUSPAGSEGURO DIGITAL LTD0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.PAYS.NUSPAYSIGN INC0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.PRAH.NUSPRA HEALTH SCIENCES INC0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.PYPL.NUSPAYPAL HOLDINGS INC0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.QUALCMM.OQUSQUALCOMM, INC0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.ROKU.OQUSROKU INC0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.STNE.NUSSTONECO LTD0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.SWKS.OQUSSKYWORKS SOLUTIONS INC0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.TEAM.OQUSATLASSIAN CORPORATION PLC0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.TTD.OQUSTRADE DESK INC0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.UBNT.OQUSUBIQUITI NETWORKS INC0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.UI.NUSUBIQUITI INC0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.VEEV.OQUSVEEVA SYSTEMS INC0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00
.YETI.OQUSYETI HOLDINGS INC0.10 cents per share RT10010%$1.0009:30 - 16:0016:30 - 23:00

* Lưu ý rằng việc không trả cổ tức sẽ áp dụng đối với vị thế mở của một số cổ phiếu nhất định vào các thời điểm nhất định. Giá trị sẽ được hiển thị trên nền tảng của bạn dưới mục theo dõi thị trường (thông số kỹ thuật) vào đêm trước khi phí / tín dụng được áp dụng. Mặc dù giá trị này sẽ được lưu dưới mục phí qua đêm/lưu trữ nhưng vì nó không phải là phí qua đêm nên nếu bạn có tài khoản miễn phí qua đêm, bạn sẽ vẫn bị tính phí không hưởng cổ tức

** Các cổ phần sau: PFE.N (PFIZER INC), MRNA.OQ (MODERNA INC), LXRX.OQ (LEXICON PHARMA) và XPEV.OQ (XPENG INC) bị tính phí hoán đổi cụ thể. Phí hoán đổi là $ 1 mỗi lot, mỗi ngày. Phí hoán đổi được tính gấp 3 lần vào thứ Sáu hàng tuần. ”

Những Công cụ Có thể giao dịch của Chúng tôi

Giao dịch

Mọi lúc, Mọi nơi

Tiếp cận

chuỗi video đào tạo

Sách điện tử

và công cụ đào tạo miễn phí

Trợ giúp

Trực tuyến 24/5

Risk Warning: Trading on margin products involves a high level of risk , which may result in the loss of all invested capital. Show Less

risk Show More

Get Started

Risk Warning: Trading on margin products involves a high level of risk , which may result in the loss of all invested capital.

Get Started