CỔ PHIẾU

Giao dịch một số trong những cổ phiếu phổ biến nhất thế giới với FXPRIMUS và đa dạng hóa danh mục đầu tư giao dịch của bạn

Giao dịch cổ phiếu là hoạt động mua và bán cổ phiếu của công ty. Cổ phiếu tại các công ty lớn được giao dịch công khai được mua và bán qua một qua những sàn giao dịch chứng khoán chính.

Thời điểm hết hạn của Hợp đồng cổ phiếu lượng & Thông tin Ký quỹ

Biểu tượng Quốc gia Công cụ Hoa hồng bằng USD Kích thước (Tương đương 1,0) Ký quỹ Được yêu cầu cho 1,0 Lô Giá trị Pip bằng USD EST (Giờ New York) Giờ MT4
.BAC.N US BANK OF AMERICA 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.CAT.N US CATERPILLAR 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.CVX.N US CHEVRON 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.SLW.N US SILVER WHEATON CORP 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.JPM.N US JP MORGAN CHASE 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.MA.N US MASTERCARD 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.IBM.N US IBM 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.GS.N US GOLDMAN SACHS 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.CRM.N US SALESFORCE 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.V.N US VISA 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.AAPL.OQ US APPLE COMPUTER INC 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.GOOG.OQ US GOOGLE INC 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.AMZN.OQ US AMAZON COM INC 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.FB.OQ US FACEBOOK INC 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.SINA.OQ US SINA CORP 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.INTC.OQ US INTEL 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.YHOO.OQ US YAHOO 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.SBUX.OQ US STARBUX 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.WYNN.OQ US WYNN RESORTS 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.VOD.OQ US VODAFONE 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.AXP.N US AMERICAN EXPRESS 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.AMGN.OQ US AMGEN INC 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.CBS.N US CBS CORP CL B 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.CELG.OQ US CELGENE CORP 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.CME.OQ US CHICAGO MERCANTLE 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.C.N US CITIGROUP 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.CTXS.OQ US CITRIX SYS INC 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.CTSH.OQ US COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTION 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.COP.N US CONOCO PHILLIPS 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.DIS.N US DISNEY (WALT) 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.EBAY.OQ US EBAY INC 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.ESRX.OQ US EXPRESS SCRIPTS INC 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.XOM.N US EXXON MOBIL 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.FDX.N US FEDEX CORP 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.GILD.OQ US GILEAD SCIENCES INC 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.HD.N US HOME DEPOT 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.JNJ.N US JOHNSON&JOHNSON 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.LVS.N US LAS VEGAS SANDS 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.LBTYA.OQ US LIBERTY GLOBAL A 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.MET.N US METLIFE INC 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.NFLX.OQ US NETFLIX INC 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.NKE.N US NIKE INC CL B 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.PEP.N US PEPSICO 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.PM.N US PHILIP MORRIS INTL 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.PG.N US PROCTER&GAMB 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.QCOM.OQ US QUALCOMM INC 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.SNDK.OQ US SANDISK CORP 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.SLB.N US SCHLUMBERGER LTD 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.TSLA.OQ US TESLA MOTORS INC 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.VZ.N US VERIZON COMMUNICATIONS 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.VIAB.O US VIACOM CL B 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.WMT.N US WAL-MART STORES 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.WDC.OQ US WESTERN DIGITAL 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.AKRX.OQ US AKORN INC 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.REGN.OQ US REGENERON PHARMACEUTICALS INC 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.LYFT.OQ US LYFT 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.BRKB.N US BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.WFC.N US WELLS FARGO 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.NIO.N US NIO INC - ADR 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.TPR.N US TAPESTRY INC 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.AABA.OQ US ALTABA INC. 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.BB.N US BLACKBERRY LTD 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.WPM.N US SILVER WHEATON CORP 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.ZOOM.OQ US ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.ZS.OQ US ZSCALER INC 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.BEAT.OQ US BIOTELEMETRY INC 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.SQ.OQ US SQUARE INC 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.XLNX.OQ US XILINIX INC 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.ALRM.N US ALARM.COM HOLDINGS 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.AMD.OQ US ADVANCED MICRO DEVICES, INC. 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.CHGG.OQ US CHEGG INC 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.CISCO.OQ US CISCO SYSTEMS INC 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.COUP.N US COUPA SOFTWARE INC 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.CPRT.N US COPART INC 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.CRM.OQ US SALESFORCE.COM INC 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.CYBR.N US CYBER BAY CORP 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.DAN.OQ US DANA INC 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.EEFT.N US EURONET WORLDWIDE INC 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.ENPH.N US ENPHASE ENERGY INC 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.EPAM.OQ US EPAM SYSTEMS INC 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.FTNT.N US FORTINET INC 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.INTEL.OQ US INTEL CORPORATION 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.KEYS.OQ US KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.KL.OQ US KIRKLAND LAKE GOLD LTD 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.LSCC.N US LATTICE SEMICONDUCTOR CORP 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.MRVL.N US MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.MS.N US MORGAN STANLEY 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.NGVT.OQ US INGEVITY CORP 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.NOW.OQ US SERVICENOW INC 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.NVDA.OQ US NVIDIA CORP 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.OKTA.N US OKTA INC 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.PAGS.OQ US PAGSEGURO DIGITAL LTD 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.PAYS.N US PAYSIGN INC 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.PRAH.N US PRA HEALTH SCIENCES INC 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.PYPL.N US PAYPAL HOLDINGS INC 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.QUALCMM.OQ US QUALCOMM, INC 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.ROKU.OQ US ROKU INC 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.STNE.N US STONECO LTD 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.SWKS.OQ US SKYWORKS SOLUTIONS INC 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.TEAM.OQ US ATLASSIAN CORPORATION PLC 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.TTD.OQ US TRADE DESK INC 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.UBNT.OQ US UBIQUITI NETWORKS INC 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.UI.N US UBIQUITI INC 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.VEEV.OQ US VEEVA SYSTEMS INC 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00
.YETI.OQ US YETI HOLDINGS INC 0.10 cents per share RT 100 10% $1.00 09:30 - 16:00 16:30 - 23:00

* Lưu ý rằng việc không trả cổ tức sẽ áp dụng đối với vị thế mở của một số cổ phiếu nhất định vào các thời điểm nhất định. Giá trị sẽ được hiển thị trên nền tảng của bạn dưới mục theo dõi thị trường (thông số kỹ thuật) vào đêm trước khi phí / tín dụng được áp dụng. Mặc dù giá trị này sẽ được lưu dưới mục phí qua đêm/lưu trữ nhưng vì nó không phải là phí qua đêm nên nếu bạn có tài khoản miễn phí qua đêm, bạn sẽ vẫn bị tính phí không hưởng cổ tức

Những Công cụ Có thể giao dịch của Chúng tôi

Giao dịch

Mọi lúc, Mọi nơi

Tiếp cận

chuỗi video đào tạo

Sách điện tử

và công cụ đào tạo miễn phí

Trợ giúp

Trực tuyến 24/5

Risk Warning: Trading on margin products involves a high level of risk , which may result in the loss of all invested capital.