HỢP ĐỒNG KỲ HẠN

Đa dạng hóa giao dịch của bạn với hợp đồng Kỳ hạn

FXPRIMUS cung cấp hợp đồng Kỳ hạn trên kim loại Quý, Chỉ số và Hàng hóa. Tham gia giao dịch với một trong những công cụ khác nhau mà hợp đồng kỳ hạn được cung cấp và theo dõi sự phát triển của công cụ vào ngày hết hạn trong suốt cả năm.

Ngày hết hạn đối với Hợp đồng kỳ hạn

USOIL
February
16/1/2020
UKOIL
February
24/12/2020
DXA
March
16/3/2020

Advantages of Trading FUTURES with FXPRIMUS

Giao dịch

Mọi lúc, Mọi nơi

Tiếp cận

chuỗi video đào tạo

Sách điện tử

và công cụ đào tạo miễn phí

Trợ giúp

Trực tuyến 24/5

Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch các sản phẩm ký quỹ tiềm ẩn mức độ rủi ro cao.