CHỈ SỐ

Giao dịch hàng loạt chỉ số với FXPRIMUS và đa dạng hóa danh mục đầu tư giao dịch của bạn

Chỉ số là thước đo thống kê về những thay đổi trong danh mục đầu tư của các chứng khoán đại diện cho một phần trong toàn bộ thị trường. Giao dịch chỉ số dành cho những người có con mắt tinh tường trước những thay đổi trong một ngành nhất định hoặc một nhóm các chứng khoán.

Các thông số Chi tiết về Chỉ Số

Mã chứng khoánTênLoại Hợp đồngQuy mô Hợp đồng tính bằng số CFD trên mỗi LôYêu cầu Ký quỹQuy mô Giao dịch Tối thiểu tính bằng LôGiá trị ước tính mỗi Lô trên mỗi điểm*Vị trí Thập phânGiờ Giao dịch (Giờ Máy chủ)
S&P500 ****Standard & Poor CFDSpot1000.30%0.011 USD201:00 - 23:15, 23:30 - 24:00
ND ****Nasdaq 100 CFDSpot1000.20%0.011 USD201:00 - 23:15, 23:30 - 24:00
DJ ****Dow Jones CFDSpot100.30%0.0110 USD *****209:00 - 23:00
.AUS200Australia 200 CFDSpot101% of contract Value0.011 AUD100:50 - 07:30, 08:10 - 22:00
.HK50Hang Seng CFDSpot101% of contract Value0.0110 HK003:15 - 06:00, 07:00 - 10:30, 11:15 - 19:00
.JP225Nikkei CFDSpot1005% of contract Value0.01100 JPY001:00 - 24:00
.ESP35IBEX Spain 35 CFDSpot103% of contract Value0.011 EUR110:00 - 21:00
.UK100FTSE 100 CFDSpot101% of contract Value0.011 GBP101:05 - 23:00
.DE30German DAX CFDSpot101% of contract Value0.10.1 EUR201:00 - 24:00
.DXADollar index CFDFuture**10002.00%0.011 USD303:00 - 23:00 (Sunday open 01:00)
STOXX50Dow Jones EURO STOXX50 IndexSpot101% of contract value0.010.1 EUR209:00 - 23:00
.VIXVolatility CFDFuture**10001% of contract Value0.0110 USD201:05 to 23:05
.ND-Nasdaq 100 CFDSpot1001% of contract value0.011 USD201:00 - 23:15, 23:30 - 24:00
.S&P500-Standard & Poor CFDSpot1001% of contract value0.011 USD201:00 - 23:15, 23:30 - 24:00
.DJ-Dow Jones CFDSpot101% of contract value0.0110 USD *****209:00 - 23:00

*Điểm là chữ số cuối cùng
**Để biết thời điểm hết hạn, vui lòng xem trang thời điểm hết hạn
***Note that ex-dividends will apply on certain indices open positions at certain times. The value will be shown on your platform under market watch (specifications) the night before the charge / credit apply. Although this will be recorded under swaps/storage yet since it is not a swap, if you have a swap free account, you will still earn/ get charged the ex-dividend rate.
****Closed only status.
***** Per 100 points.

 

Ưu điểm của Giao dịch Năng lượng với FXPRIMUS

Giao dịch

Mọi lúc, Mọi nơi

Tiếp cận

chuỗi video đào tạo

Sách điện tử

và công cụ đào tạo miễn phí

Trợ giúp

Trực tuyến 24/5

Risk Warning: Trading on margin products involves a high level of risk , which may result in the loss of all invested capital. Show Less

risk Show More

Get Started

Risk Warning: Trading on margin products involves a high level of risk , which may result in the loss of all invested capital.

Get Started