CHỈ SỐ

Giao dịch hàng loạt chỉ số với FXPRIMUS và đa dạng hóa danh mục đầu tư giao dịch của bạn

Chỉ số là thước đo thống kê về những thay đổi trong danh mục đầu tư của các chứng khoán đại diện cho một phần trong toàn bộ thị trường. Giao dịch chỉ số dành cho những người có con mắt tinh tường trước những thay đổi trong một ngành nhất định hoặc một nhóm các chứng khoán.

Các thông số Chi tiết về Chỉ Số

Mã chứng khoán Tên Loại Hợp đồng Quy mô Hợp đồng tính bằng số CFD trên mỗi Lô Yêu cầu Ký quỹ Quy mô Giao dịch Tối thiểu tính bằng Lô Giá trị ước tính mỗi Lô trên mỗi điểm* Vị trí Thập phân Giờ Giao dịch (Giờ Máy chủ)
S&P500 **** Standard & Poor CFD Spot 100 0.30% 0.01 1 USD 2 01:00 - 23:15, 23:30 - 24:00
ND **** Nasdaq 100 CFD Spot 100 0.20% 0.01 1 USD 2 01:00 - 23:15, 23:30 - 24:00
DJ **** Dow Jones CFD Spot 10 0.30% 0.01 10 USD ***** 2 09:00 - 23:00
.AUS200 Australia 200 CFD Spot 10 1% of contract Value 0.01 1 AUD 1 00:50 - 07:30, 08:10 - 22:00
.HK50 Hang Seng CFD Spot 10 1% of contract Value 0.01 10 HK 0 03:15 - 06:00, 07:00 - 10:30, 11:15 - 19:00
.JP225 Nikkei CFD Spot 100 5% of contract Value 0.01 100 JPY 0 01:00 - 24:00
.ESP35 IBEX Spain 35 CFD Spot 10 3% of contract Value 0.01 1 EUR 1 10:00 - 21:00
.UK100 FTSE 100 CFD Spot 10 1% of contract Value 0.01 1 GBP 1 01:05 - 23:00
.DE30 German DAX CFD Spot 10 1% of contract Value 0.1 0.1 EUR 2 01:00 - 24:00
.DXA Dollar index CFD Future** 1000 2.00% 0.01 1 USD 3 03:00 - 23:00 (Sunday open 01:00)
STOXX50 Dow Jones EURO STOXX50 Index Spot 10 1% of contract value 0.01 0.1 EUR 2 09:00 - 23:00
.VIX Volatility CFD Future** 1000 1% of contract Value 0.01 10 USD 2 01:05 to 23:05
.ND- Nasdaq 100 CFD Spot 100 1% of contract value 0.01 1 USD 2 01:00 - 23:15, 23:30 - 24:00
.S&P500- Standard & Poor CFD Spot 100 1% of contract value 0.01 1 USD 2 01:00 - 23:15, 23:30 - 24:00
.DJ- Dow Jones CFD Spot 10 1% of contract value 0.01 10 USD ***** 2 09:00 - 23:00

*Điểm là chữ số cuối cùng
**Để biết thời điểm hết hạn, vui lòng xem trang thời điểm hết hạn
***Note that ex-dividends will apply on certain indices open positions at certain times. The value will be shown on your platform under market watch (specifications) the night before the charge / credit apply. Although this will be recorded under swaps/storage yet since it is not a swap, if you have a swap free account, you will still earn/ get charged the ex-dividend rate.
****Closed only status.
***** Per 100 points.

 

Ưu điểm của Giao dịch Năng lượng với FXPRIMUS

Giao dịch

Mọi lúc, Mọi nơi

Tiếp cận

chuỗi video đào tạo

Sách điện tử

và công cụ đào tạo miễn phí

Trợ giúp

Trực tuyến 24/5

Risk Warning: Trading on margin products involves a high level of risk , which may result in the loss of all invested capital.