NĂNG LƯỢNG

Giao dịch năng lượng cùng FXPRIMUS với một số trong những chênh lệch thấp nhất ngành

FXPRIMUS cung cấp hàng loạt công cụ Năng lượng cho khách hàng của mình trên toàn thế giới, cho phép tất cả nhà giao dịch của chúng tôi giao dịch dầu thô, khí thiên nhiên, dầu đốt, ethanol và axit terephthalic tinh khiết. Giao dịch năng lượng bao gồm hoạt động mua, bán và vận chuyển khối lượng lớn năng lượng từ nơi nó được sản xuất, tới nơi cần sử dụng.

Chi tiết về Năng lượng

Mã chứng khoán Tên Loại Hợp đồng Quy mô Hợp đồng tính bằng số CFD trên mỗi Lô Yêu cầu Ký quỹ Quy mô Giao dịch Tối thiểu tính bằng Lô Giá trị ước tính mỗi Lô trên mỗi điểm* Vị trí Thập phân Giờ Giao dịch (Giờ Máy chủ)
USOIL** Light Sweet Crude OIL (WTI) Future 1000 3% 0.01 10 USD 2 03:00-24:00 M-T, 03:00-23:45 F
UKOIL** UK Brent OIL Future 1000 3% 0.01 10 USD 2 03:00-24:00 M-T, 03:00-23:45 F
USOIL.sp* Light Sweet Crude OIL (WTI) Spot 1000 3% 0.01 10 USD 2 01:00-24:00 M-T, 01:00-23:45 F
UKOIL.sp* UK Brent OIL Spot 1000 3% 0.01 10 USD 2 03:00-24:00 M-T, 03:00-23:45 F
USNGAS Natural Gas Spot 10000 3% 0.01 10 USD 3 03:00-00:00 M-F
USOILsp100 Light Sweet Crude (WTI) + 100 Spot 1000 3% 0.01 10 USD 2 01:00-24:00 M-T, 01:00-23:45 F
UKOILsp100 UK Brent OIL + 100 Spot 1000 3% 0.01 10 USD 2 03:00-24:00 M-T, 03:00-23:45 F

*Đối với Dầu Giao ngay (WTI & Brent) và Khí Thiên nhiên (USNGAS), có một khoản phí lưu trữ có thể được tính cho mọi tài khoản tính phí qua đêm và miễn phí qua đêm trên cơ sở hàng ngày

**Để biết thời điểm hết hạn, vui lòng xem trang thời điểm hết hạn

Ưu điểm của Giao dịch Năng lượng với FXPRIMUS

Giao dịch

Mọi lúc, Mọi nơi

Tiếp cận

chuỗi video đào tạo

Sách điện tử

và công cụ đào tạo miễn phí

Trợ giúp

Trực tuyến 24/5

Risk Warning: Trading on margin products involves a high level of risk , which may result in the loss of all invested capital.