Nạp Tiền Cho Tài Khoản Live

Miễn phí nạp tiền

FXPRIMUS cung cấp hàng loạt giải pháp nạp tiền thuận tiện cho khách hàng của mình trên toàn cầu, cho phép họ nạp tiền vào tài khoản của họ với sự tin tưởng, an toàn và sự tự tin. Nạp tiền cho tài khoản của bạn ngay hôm nay với nhà môi giới có đạo đức.

Rút Tiền

Điện Chuyển Khoản Ngân Hàng

 

* Vui lòng lưu ý rằng ngân hàng của bạn có thể sử dụng ngân hàng trung gian hoặc ngân hàng đại lý để chuyển tiền của bạn tới ngân hàng của FXPRIMUS. Khi việc này xảy ra, mỗi ngân hàng trung gian hoặc ngân hàng đại lý sẽ tính phí riêng của họ. FXPRIMUS KHÔNG chi trả các khoản phí ngân hàng của bạn. FXPRIMUS chỉ trả phí Ngân hàng từ phía của họ. Vui lòng liên hệ với ngân hàng của bạn để biết thêm chi tiết về khoản phí sẽ được áp dụng cho việc nạp tiền và rút tiền bằng điện chuyển khoản ngân hàng.

 

** Điện chuyển khoản ngân hàng được xử lý và ghi có vào tài khoản giao dịch trong giờ làm việc.
*** Các thuật ngữ trong phần “Thông tin Bổ sung” bên dưới được áp dụng.

 

ĐỒNG TIỀNTIỀN NẠP TỐI THIỂU (USD)PHÍTHỜI GIAN XỬ LÝ
USD, EUR, SGD, GBP, PLN, HUF100$Được Chi Trả Bởi Fxprimus***2 – 5 NGÀY LÀM VIỆC**

ĐIỆN CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG NỘI ĐỊA

 

* Các tài khoản ngân hàng phải được nắm giữ bằng đồng tiền nội địa đã nêu.

 

** Điện chuyển khoản ngân hàng nội địa được xử lý trong thời gian xử lý đã nêu của ngày yêu cầu. Hãy lưu ý rằng tiền sẽ được ghi có vào tài khoản ngân hàng của bạn trong vòng 1 ngày làm việc.

 

*** Các thuật ngữ trong phần “Thông tin Bổ sung” bên dưới được áp dụng.

 

ĐỒNG TIỀNTIỀN NẠP TỐI THIỂU (USD)PHÍTHỜI GIAN XỬ LÝ
MYR, IDR, VND, THB50$Được Chi Trả Bởi Fxprimus***24 Giờ**

Thẻ Tín Dụng

 

* Các giao dịch rút tiền qua thẻ tín dụng sẽ được xử lý trong vòng 24 Giờ kể từ khi đưa ra yêu cầu rút tiền. Lưu ý: tiền sẽ được ghi có trở lại vào tài khoản ngân hàng của bạn trong vòng 4 – 8 ngày làm việc.

 

** Giao dịch rút tiền/hoàn tiền vào thẻ đã được ghi có không thể vượt quá số tiền nạp ban đầu hoặc tổng của tất cả các khoản nạp bằng thẻ tín dụng. Nếu số tiền rút ra vượt quá số tiền nạp ban đầu hoặc tổng của tất cả các khoản nạp, bạn có thể nhận được số tiền còn lại, sử dụng các tùy chọn rút tiền sẵn có trong khu vực thành viên của mình. Bạn có thể liên hệ với [email protected] đối với các thắc mắc khác liên quan đến việc rút tiền của mình.

 

*** Các thuật ngữ trong phần “Thông tin Bổ sung” bên dưới được áp dụng.

 

ĐỒNG TIỀNTIỀN NẠP TỐI THIỂU (USD)PHÍTHỜI GIAN XỬ LÝ
USD, EUR, SGD, GBP, PLN, HUF100$Được Chi Trả Bởi Fxprimus***Tối Đa 5 Phút

 

ĐỒNG TIỀNTIỀN NẠP TỐI THIỂU (USD)PHÍTHỜI GIAN XỬ LÝ
USD, EUR, SGD, GBP, PLN, HUF100$Được Chi Trả Bởi Fxprimus***Tối Đa 5 Phút

 

ĐỒNG TIỀNTIỀN NẠP TỐI THIỂU (USD)PHÍTHỜI GIAN XỬ LÝ
USD, EUR, SGD, GBP, PLN, HUF100$Được Chi Trả Bởi Fxprimus***Tối Đa 5 Phút

VÍ ĐIỆN TỬ

 

*** Các thuật ngữ trong phần “Thông tin Bổ sung” bên dưới được áp dụng.

 

ĐỒNG TIỀNTIỀN NẠP TỐI THIỂU (USD)PHÍTHỜI GIAN XỬ LÝ
USD, EUR, GBP, PLN, HUF100$Được Chi Trả Bởi Fxprimus***Tối Đa 5 Phút

 

ĐỒNG TIỀNTIỀN NẠP TỐI THIỂU (USD)PHÍTHỜI GIAN XỬ LÝ
USD, EUR, SGD, GBP, PLN, HUF100$Được Chi Trả Bởi Fxprimus***Tối Đa 5 Phút

 

ĐỒNG TIỀNTIỀN NẠP TỐI THIỂU (USD)PHÍTHỜI GIAN XỬ LÝ
EUR100$Được Chi Trả Bởi Fxprimus***Tối Đa 5 Phút

 

ĐỒNG TIỀNTIỀN NẠP TỐI THIỂU (USD)PHÍTHỜI GIAN XỬ LÝ
EUR100$Được Chi Trả Bởi Fxprimus***Tối Đa 5 Phút

 

ĐỒNG TIỀNTIỀN NẠP TỐI THIỂU (USD)PHÍTHỜI GIAN XỬ LÝ
USD, IDR100$Được Chi Trả Bởi Fxprimus***Tối Đa 5 Phút

 

ĐỒNG TIỀNTIỀN NẠP TỐI THIỂU (USD)PHÍTHỜI GIAN XỬ LÝ
CNY100$Được Chi Trả Bởi Fxprimus***LÊN TỚI 24 GIỜHOURSS

 

ĐỒNG TIỀNTIỀN NẠP TỐI THIỂU (USD)PHÍTHỜI GIAN XỬ LÝ
EUR100$Được Chi Trả Bởi Fxprimus***Tối Đa 5 Phút

 

ĐỒNG TIỀNTIỀN NẠP TỐI THIỂU (USD)PHÍTHỜI GIAN XỬ LÝ
USD, EUR100$Được Chi Trả Bởi Fxprimus***LÊN TỚI 24 GIỜHOURSS

Ưu tiên Rút tiền:

 

FĐối với mọi loại tài khoản; Tài khoản Cá nhân, Công ty và Liên kết, FXPRIMUS sẽ chỉ xử lý tiền được rút/hoàn lại vào nguồn nạp tiền ban đầu theo danh sách Ưu tiên Rút tiền bên dưới:

 

1. Rút tiền bằng Thẻ tín dụng/Thẻ ghi nợ. Thẻ tín dụng sẽ là phương thức đầu tiên được sử dụng để hoàn lại tiền, bằng tới toàn bộ số tiền được nạp vào
2. Rút tiền bằng Bitpay và Ví điện tử. Việc hoàn tiền/rút tiền bằng Bitpay rồi đến Ví điện tử sẽ được xử lý một khi tất cả khoản ký gửi qua Thẻ Tín dụng/Thẻ ghi nợ đã được hoàn trả.
3. Thẻ MasterCard ® Trả trước FXPRIMUS: tất cả các khoản tiền được rút vào Thẻ MasterCard ® FXPRIMUS Trả trước sẽ được xử lý ngay khi Thẻ tín dụng và Thẻ ghi nợ đã được hoàn tiền đầy đủ
4. Tất cả các phương thức khác, chẳng hạn như rút tiền bằng điện chuyển khoản ngân hàng, sẽ được sử dụng ngay khi các khoản nạp được thực hiện bằng hai phương thức nêu trên đã được sử dụng triệt để. Sau khi tất cả các khoản tiền đã được rút về nguồn nạp, việc rút tiền có thể được thực hiện sử dụng bất bất kỳ phương thức khả dụng nào bên trong khu vực thành viên của FXPRIMUS. Lưu ý: các giao dịch rút tiền chỉ có thể được xử lý sử dụng phương thức có cùng tên với chủ tài khoản FXPRIMUS

Thông tin bổ sung:

 

1. ọi giao dịch rút tiền sẽ được xử lý trong vòng 24 – 48 giờ, trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 7:00 giờ đến 21:00 giờ theo giờ GMT+2 theo tháng theo lịch. Liên hệ với nhóm rút tiền theo địa chỉ [email protected] để biết thêm thông tin.
2. Tiền rút tối thiểu được áp dụng; các khách hàng muốn rút tiền dưới mức tối thiểu sẽ được yêu cầu chi trả mọi khoản phí có liên quan đến yêu cầu rút tiền.
3. FXPRIMUS ưu tiên việc rút tiền/hoàn tiền trở lại nguồn nạp tiền, sau khi mọi giao dịch hoàn tiền được hoàn tất, bạn sẽ được tự do rút tiền về các tùy chọn sẵn có trong khu vực thành viên của mình. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào với việc nhận tiền của mình, vui lòng liên hệ với nhóm theo địa chỉ [email protected]
4. Sau khi giao dịch rút tiền của bạn được xử lý (trong khung thời gian đã nêu), bạn nên mong đợi tiền được ghi có ngay vào ví điện tử của mình.
5. Một số phương thức Thanh toán Thay thế (theo quốc gia) được cung cấp trong khu vực thành viên. Nếu mọi phương thức thanh toán thay thế không thể được sử dụng để rút tiền/hoàn tiền thì tiền sẽ chỉ được rút ra/hoàn lại bằng điện chuyển khoản.
6. Trong trường hợp FXPRIMUS nghi ngờ rằng chính sách phí nạp tiền và rút tiền bị lạm dụng (theo cách việc nạp tiền vào tài khoản không nhằm mục đích giao dịch hoặc khách hàng giao dịch dưới mức giao dịch được FXPRIMUS xác định định kỳ), FXPRIMUS có quyền yêu cầu truy lại bất kỳ khoản phí nào không được chuyển cho khách hàng vào thời điểm đó.
7. Công Ty hoàn toàn không chịu trách nhiệm bất kể trường hợp nào đối với bất kỳ sự thất bại nào của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán đó và / hoặc bất kỳ tổn thất nào xảy ra hoặc có thể xảy ra trong tương lai do sử dụng các dịch vụ trên.

 

* Vui lòng lưu ý rằng ngân hàng của bạn có thể sử dụng các ngân hàng khác để chuyển tiền của bạn vào ngân hàng của FXPRIMUS. Khi việc này xảy ra, mỗi ngân hàng trung gian sẽ tính phí của riêng họ. FXPRIMUS KHÔNG chi trả các khoản phí ngân hàng của bạn . FXPRIMUS chỉ chi trả phí Ngân hàng. Vui lòng liên hệ với ngân hàng của bạn để biết thông tin chi tiết về khoản phí sẽ được áp dụng cho việc nạp tiền và rút tiền bằng điện chuyển khoản ngân hàng

 

** Vui lòng lưu ý rằng các yêu cầu rút tiền sẽ được xử lý trong giờ làm việc trong ngày và 5 ngày một tuần, mọi yêu cầu được đưa ra vào cuối tuần sẽ được xử lý trong ngày làm việc tiếp theo.

Danh Sách Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Thanh Toán Và Thông Tin Pháp Lý

 

Nhà Cung Cấp Giải Pháp Thanh ToánQuốc Gia Và Cơ Quan Ủy Quyền
Hellenic Public BankHellenic Bank Public Company Ltd Được Quản Lý Bởi Ngân Hàng Trung Ương Cộng Hòa Síp
EMerchantPay LtdDịch Vụ Được Cung Cấp Bởi EMerchantPay Ltd, Được Ủy Quyền Dưới Sự Giảm Sát Cẩn Trọng Của Cơ Quan Quản Lý Tài Chính Anh (FCA)
Safecharge LtdDịch Vụ Được Quản Lý Bởi Safecharge Ltd, Được Ủy Quyền Bởi Ngân Hàng Trung Ương Cộng Hòa Síp.
BitpayDịch Vụ Được Cung Cấp Bởi BitPay Inc, Được Cấp Phép Theo Luật Của Hoa Kỳ.
SkrillDịch Vụ Được Cung Cấp Bởi Skrill Ltd, Được Ủy Quyền Dưới Sự Giảm Sát Cẩn Trọng Của Cơ Quan Quản Lý Tài Chính Anh (FCA)
NetellerDịch Vụ Được Cung Cấp Bởi Optimal Payments Limited, Được Ủy Quyền Dưới Sự Giảm Sát Cẩn Trọng Của Cơ Quan Quản Lý Tài Chính Anh (FCA)
FasapayDịch Vụ Được Cung Cấp Bởi PT Fasa Centra Artajaya, Được Cấp Phép Theo Luật Của Indonesia.
TrustPayDịch Vụ Được Cung Cấp Bởi Trust Pay, A. S.

Risk Warning: Trading on margin products involves a high level of risk , which may result in the loss of all invested capital. Show Less

risk Show More

Get Started

Risk Warning: Trading on margin products involves a high level of risk , which may result in the loss of all invested capital.

Get Started