Tại FXPRIMUS, chúng tôi tin vào việc xây dựng quan hệ cá nhân với bạn, với quý khách hàng và đối tác của chúng tôi. Bằng cách tham dự các sự kiện và hội thảo cao cấp, chúng tôi tạo ra cơ hội để gặp gỡ các bạn, những người mà chúng tôi phục vụ, và giúp bạn phát triển chuyên môn giao dịch hoặc triển vọng kinh doanh của mình.Hãy ghé thăm chúng tôi tại một trong số rất nhiều sự kiện của Công ty diễn ra trên toàn thế giới, và gặp gỡ nhóm nghiên cứu đẳng cấp thế giới của chúng tôi những người làm việc suốt 24/24 để giúp bạn đạt được thành công với FXPRIMUS – Nơi An toàn nhất để Giao dịch

 

 

05.01.2018

Hội thảo qua Web về NFP

 

Nhà giao dịch cao cấp

 

Nhà giao dịch mới bắt đầu

Khu vực Thành viên FXPRIMUS không khả dụng do bảo trì định kỳ. Bạn phải có thể đăng ký hoặc đăng nhập như thường lệ trong vòng ít giờ tới.
Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch các sản phẩm ký quỹ tiềm ẩn mức độ rủi ro cao.
Cảnh báo về Rủi ro: Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.