Chúng tôi cho rằng mỗi một trong số những khách hàng của mình phải được tiếp cận loạt công cụ chất lượng cao để thực hiện các tính toán quan trọng về giao dịch trước tham gia giao dịch. Hãy tìm ra mức ký quỹ mà bạn cần để mở một vị thế và tính toán giá trị pip của các vị thế mà bạn đã lựa chọn cùng với các tính toán quan trọng khác. Khám phá loạt công cụ tính toán miễn phí phong phú ngay để giúp bạn đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt với FXPRIMUS, Nơi An toàn nhất để Giao dịch. 
 
 
 
 
 

Giao dịch có ký quỹ có mức rủi ro cao

 
Khu vực Thành viên FXPRIMUS không khả dụng do bảo trì định kỳ. Bạn phải có thể đăng ký hoặc đăng nhập như thường lệ trong vòng ít giờ tới.
Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch các sản phẩm ký quỹ tiềm ẩn mức độ rủi ro cao.
Cảnh báo về Rủi ro: Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.