Giao dịch ký quỹ tiềm ẩn mức độ rủi ro cao

FXPRIMUS cung cấp hàng loạt công cụ Năng lượng cho khách hàng của mình trên toàn thế giới, cho phép tất cả nhà giao dịch của chúng tôi giao dịch dầu thô, khí thiên nhiên, dầu đốt, ethanol và axit terephthalic tinh khiết. Giao dịch năng lượng bao gồm hoạt động mua, bán và vận chuyển khối lượng lớn năng lượng từ nơi nó được sản xuất, tới nơi cần sử dụng.

 

 

 

 

 

 Ưu điểm của Giao dịch
Năng lượng với FXPRIMUS
Chi tiết về Năng lượng

Mã chứng khoán Tên Loại Hợp đồng Quy mô Hợp đồng tính bằng số CFD trên mỗi Lô Yêu cầu Ký quỹ Quy mô Giao dịch Tối thiểu tính bằng Lô Giá trị ước tính mỗi Lô trên mỗi điểm* Vị trí Thập phân Giờ Giao dịch (Giờ Máy chủ)
USOIL**Light Sweet Crude OIL (WTI)Future10003%0.0110 USD203:00-24:00 M-T, 03:00-23:45 F
UKOIL**UK Brent OILFuture10003%0.0110 USD203:00-24:00 M-T, 03:00-23:45 F
USOIL.sp*Light Sweet Crude OIL (WTI)Spot10003%0.0110 USD201:00-24:00 M-T, 01:00-23:45 F
UKOIL.sp*UK Brent OILSpot10003%0.0110 USD203:00-24:00 M-T, 03:00-23:45 F
USNGASNatural GasSpot100003%0.0110 USD303:00-00:00 M-F
USOILsp100Light Sweet Crude (WTI) + 100Spot10003%0.0110 USD201:00-24:00 M-T, 01:00-23:45 F
UKOILsp100UK Brent OIL + 100Spot10003%0.0110 USD203:00-24:00 M-T, 03:00-23:45 F

*Đối với Dầu Giao ngay (WTI & Brent) và Khí Thiên nhiên (USNGAS), có một khoản phí lưu trữ có thể được tính cho mọi tài khoản tính phí qua đêm và miễn phí qua đêm trên cơ sở hàng ngày

**Để biết thời điểm hết hạn, vui lòng xem trang thời điểm hết hạnChi tiết về Năng lượng


*Đối với Dầu Giao ngay (WTI & Brent) và Khí Thiên nhiên (USNGAS), có một khoản phí lưu trữ có thể được tính cho mọi tài khoản tính phí qua đêm và miễn phí qua đêm trên cơ sở hàng ngày

**Để biết thời điểm hết hạn, vui lòng xem trang thời điểm hết hạn

Khu vực Thành viên FXPRIMUS không khả dụng do bảo trì định kỳ. Bạn phải có thể đăng ký hoặc đăng nhập như thường lệ trong vòng ít giờ tới.
Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch các sản phẩm ký quỹ tiềm ẩn mức độ rủi ro cao.
Cảnh báo về Rủi ro: Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.