Giao dịch ký quỹ tiềm ẩn mức độ rủi ro cao

Giao dịch cổ phiếu là hoạt động mua và bán cổ phiếu của công ty. Cổ phiếu tại các công ty lớn được giao dịch công khai được mua và bán qua một qua những sàn giao dịch chứng khoán chính.

 

 Ưu điểm của Giao dịch cổ phiếu lượng với FXPRIMUS
Thời điểm hết hạn của Hợp đồng cổ phiếu lượng & Thông tin Ký quỹ

Biểu tượng Quốc gia Công cụ Hoa hồng bằng USD Kích thước (Tương đương 1,0) Ký quỹ Được yêu cầu cho 1,0 Lô Giá trị Pip bằng USD EST (Giờ New York) Giờ MT4
.BAC.NUSBANK OF AMERICA0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.CAT.NUSCATERPILLAR0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.CVX.NUSCHEVRON0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.SLW.NUSSILVER WHEATON CORP0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.JPM.NUSJP MORGAN CHASE0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.MA.NUSMASTERCARD0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.IBM.NUSIBM0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.GS.NUSGOLDMAN SACHS0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.CRM.NUSSALESFORCE0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.V.NUSVISA0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.AAPL.OQUSAPPLE COMPUTER INC0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.GOOG.OQUSGOOGLE INC0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.AMZN.OQUSAMAZON COM INC0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.FB.OQUSFACEBOOK INC0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.SINA.OQUSSINA CORP0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.INTC.OQUSINTEL0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.YHOO.OQUSYAHOO0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.SBUX.OQUSSTARBUX0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.WYNN.OQUSWYNN RESORTS0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.VOD.OQUSVODAFONE0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.AXP.NUSAMERICAN EXPRESS0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.AMGN.OQUSAMGEN INC0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.CBS.NUSCBS CORP CL B0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.CELG.OQUSCELGENE CORP0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.CME.OQUSCHICAGO MERCANTLE0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.C.NUSCITIGROUP0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.CTXS.OQUSCITRIX SYS INC0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.CTSH.OQUSCOGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTION0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.COP.NUSCONOCO PHILLIPS0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.DIS.NUSDISNEY (WALT)0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.EBAY.OQUSEBAY INC0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.ESRX.OQUSEXPRESS SCRIPTS INC0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.XOM.NUSEXXON MOBIL0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.FDX.NUSFEDEX CORP0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.GILD.OQUSGILEAD SCIENCES INC0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.HD.NUSHOME DEPOT0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.JNJ.NUSJOHNSON&JOHNSON0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.LVS.NUSLAS VEGAS SANDS0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.LBTYA.OQUSLIBERTY GLOBAL A0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.MET.NUSMETLIFE INC0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.NFLX.OQUSNETFLIX INC0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.NKE.NUSNIKE INC CL B0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.PEP.NUSPEPSICO0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.PM.NUSPHILIP MORRIS INTL0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.PG.NUSPROCTER&GAMB0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.QCOM.OQUSQUALCOMM INC0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.SNDK.OQUSSANDISK CORP0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.SLB.NUSSCHLUMBERGER LTD0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.TSLA.OQUSTESLA MOTORS INC0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.VZ.NUSVERIZON COMMUNICATIONS0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.VIAB.OUSVIACOM CL B0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.WMT.NUSWAL-MART STORES0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.WDC.OQUSWESTERN DIGITAL0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.AKRX.OQUSAKORN INC0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.REGN.OQUSREGENERON PHARMACEUTICALS INC0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.LYFT.OQUSLYFT0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.BRKB.NUSBERKSHIRE HATHAWAY INC0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.WFC.NUSWELLS FARGO0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.NIO.NUSNIO INC - ADR0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.TPR.NUSTAPESTRY INC0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.AABA.OQUSALTABA INC.0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.BB.NUSBLACKBERRY LTD0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.WPM.NUSSILVER WHEATON CORP0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.ZOOM.OQUSZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.ZS.OQUSZSCALER INC0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.BEAT.OQUSBIOTELEMETRY INC0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.SQ.OQUSSQUARE INC0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.XLNX.OQUSXILINIX INC0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.ALRM.NUSALARM.COM HOLDINGS0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.AMD.OQUSADVANCED MICRO DEVICES, INC.0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.CHGG.OQUSCHEGG INC0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.CISCO.OQUSCISCO SYSTEMS INC0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.COUP.NUSCOUPA SOFTWARE INC0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.CPRT.NUSCOPART INC0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.CRM.OQUSSALESFORCE.COM INC0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.CYBR.NUSCYBER BAY CORP0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.DAN.OQUSDANA INC0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.EEFT.NUSEURONET WORLDWIDE INC0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.ENPH.NUSENPHASE ENERGY INC0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.EPAM.OQUSEPAM SYSTEMS INC0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.FTNT.NUSFORTINET INC0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.INTEL.OQUSINTEL CORPORATION0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.KEYS.OQUSKEYSIGHT TECHNOLOGIES INC0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.KL.OQUSKIRKLAND LAKE GOLD LTD0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.LSCC.NUSLATTICE SEMICONDUCTOR CORP0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.MRVL.NUSMARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.MS.NUSMORGAN STANLEY0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.NGVT.OQUSINGEVITY CORP0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.NOW.OQUSSERVICENOW INC0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.NVDA.OQUSNVIDIA CORP0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.OKTA.NUSOKTA INC0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.PAGS.OQUSPAGSEGURO DIGITAL LTD 0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.PAYS.NUSPAYSIGN INC0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.PRAH.NUSPRA HEALTH SCIENCES INC0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.PYPL.NUSPAYPAL HOLDINGS INC0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.QUALCMM.OQUSQUALCOMM, INC0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.ROKU.OQUSROKU INC0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.STNE.NUSSTONECO LTD 0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.SWKS.OQUSSKYWORKS SOLUTIONS INC0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.TEAM.OQUSATLASSIAN CORPORATION PLC0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.TTD.OQUSTRADE DESK INC0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.UBNT.OQUSUBIQUITI NETWORKS INC0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.UI.NUSUBIQUITI INC0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.VEEV.OQUSVEEVA SYSTEMS INC0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00
.YETI.OQUSYETI HOLDINGS INC0.10 cents per share RT10010%$1.00 09:30 - 16:0016:30 - 23:00

* Lưu ý rằng việc không trả cổ tức sẽ áp dụng đối với vị thế mở của một số cổ phiếu nhất định vào các thời điểm nhất định. Giá trị sẽ được hiển thị trên nền tảng của bạn dưới mục theo dõi thị trường (thông số kỹ thuật) vào đêm trước khi phí / tín dụng được áp dụng. Mặc dù giá trị này sẽ được lưu dưới mục phí qua đêm/lưu trữ nhưng vì nó không phải là phí qua đêm nên nếu bạn có tài khoản miễn phí qua đêm, bạn sẽ vẫn bị tính phí không hưởng cổ tứcThời điểm hết hạn của Hợp đồng
cổ phiếu lượng & Thông tin Ký quỹ


* Lưu ý rằng việc không trả cổ tức sẽ áp dụng đối với vị thế mở của một số cổ phiếu nhất định vào các thời điểm nhất định. Giá trị sẽ được hiển thị trên nền tảng của bạn dưới mục theo dõi thị trường (thông số kỹ thuật) vào đêm trước khi phí / tín dụng được áp dụng. Mặc dù giá trị này sẽ được lưu dưới mục phí qua đêm/lưu trữ nhưng vì nó không phải là phí qua đêm nên nếu bạn có tài khoản miễn phí qua đêm, bạn sẽ vẫn bị tính phí không hưởng cổ tức

Khu vực Thành viên FXPRIMUS không khả dụng do bảo trì định kỳ. Bạn phải có thể đăng ký hoặc đăng nhập như thường lệ trong vòng ít giờ tới.
Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch các sản phẩm ký quỹ tiềm ẩn mức độ rủi ro cao.
Cảnh báo về Rủi ro: Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.