Giao dịch ký quỹ tiềm ẩn mức độ rủi ro cao


Thị trường forex là nơi dành cho nhà giao dịch toàn thế giới mua, bán hoặc giao dịch tiền tệ tại mức giá thị trường hiện tại. Cho đến nay, thị trường forex là thị trường lớn nhất và cũng thanh khoản nhất trên thế giới. Trị giá trên 55,3 nghìn tỷ USD mỗi ngày, nhà giao dịch của chúng tôi từ trên toàn thế giới tận hưởng giao dịch công cụ có thể giao dịch phổ biến nhất thế giới.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ưu điểm của Giao dịch Forex với FXPRIMUS
Giao dịch Forex Ngay

Cặp tỷ giá chính

EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | USD/CHF
 
Cặp tỷ giá phụ

NZD/USD | USD/CAD | AUD/USD
 
Cặp tỷ giá chéo

GBP/JPY | EUR/JPY | EUR/CHF | AUD/JPY | CHF/JPY | NZD/JPY | EUR/AUD | EUR/NZD | EUR/CAD | GBP/CHF | GBP/AUD | GBP/CAD | CAD/CHF | AUD/CHF | AUD/CAD | AUD/NZD | GBP/NZD | NZD/CHF
 
Cặp tỷ giá yếu

USD/CNH | USD/TRY |   USD/CNH | USD/PLN | USD/HUF | EUR/HUF | EUR/PLN | EUR/TRY | USD/MXN | EUR/MXN | USD/SGD | USD/HKD | SGD/JPY | USD/ZAR | EUR/MXN | EUR/ZAR | GBP/ZAR
 

Đối với tất cả công cụ FX, các chi tiết sau đây được áp dụng:

  • Loại Hợp đồng: Giao ngay
  • Quy mô Hợp đồng: 100.000 đơn vị
  • Yêu cầu Ký quỹ: Tùy thuộc vào Đòn bẩy (Xem phần 1. bên dưới)
  • Quy mô Giao dịch Tối thiểu: 0,01
  • Giờ Giao dịch: 00:00 giờ - 24:00 giờ, từ thứ Hai đến thứ Sáu

Lưu ý:

  1. Yêu cầu ký quỹ được thể hiện bằng USD và tương đương: Đòn bẩy x quy mô giao dịch theo đơn vị
  2. Công ty bảo lưu quyền gia tăng yêu cầu ký quỹ trong thời gian diễn ra các sự kiện gây ra căng thẳng
  3. Theo quyết định của riêng mình, công ty bảo lưu quyền áp dụng vị thế mở ròng (NOP) đối với mỗi tài khoản
  4. Phí qua đêm được hiển thị trên nền tảng

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?

Giao dịch các sản phẩm ký quỹ tiềm ẩn mức độ rủi ro cao

 

Khu vực Thành viên FXPRIMUS không khả dụng do bảo trì định kỳ. Bạn phải có thể đăng ký hoặc đăng nhập như thường lệ trong vòng ít giờ tới.
Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch các sản phẩm ký quỹ tiềm ẩn mức độ rủi ro cao.
Cảnh báo về Rủi ro: Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.