Giao dịch ký quỹ tiềm ẩn mức độ rủi ro cao

FXPRIMUS cung cấp hợp đồng Kỳ hạn trên kim loại Quý, Chỉ số và Hàng hóa. Tham gia giao dịch với một trong những công cụ khác nhau mà hợp đồng kỳ hạn được cung cấp và theo dõi sự phát triển của công cụ vào ngày hết hạn trong suốt cả năm.

 

  
Giao dịch Mọi lúc, Mọi nơi
 
Sokongan Langsung 24/5
 

Không có thị trường trung tâm, mà điều này
có nghĩa là giá không thể dễ dàng được ấn định
 

Không có chi phí giao dịchNgày hết hạn đối với Hợp đồng kỳ hạn

  Hợp đồng tính theo tháng
Công cụ Tháng 2 2020 Tháng 3 2020 Tháng 4 2020 Tháng 5 2020 Tháng 6 2020 Tháng 7 2020 Tháng 8 2020 Tháng 9 2020 Tháng 10 2020 Tháng 11 2020 Tháng 12 2020
USOIL16/1/202017/2/202019/3/202020/4/202018/5/202019/6/202016/7/202017/8/202017/9/202017/11/202016/12/2020
UKOIL24/12/202028/1/202025/2/202031/3/202030/4/2020.26/5/202025/6/202028/7/202025/8/202025/9/202027/10/2020
DXA16/3/202015/6/202014/9/202014/12/2020
Khu vực Thành viên FXPRIMUS không khả dụng do bảo trì định kỳ. Bạn phải có thể đăng ký hoặc đăng nhập như thường lệ trong vòng ít giờ tới.
Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch các sản phẩm ký quỹ tiềm ẩn mức độ rủi ro cao.
Cảnh báo về Rủi ro: Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.