Giao dịch ký quỹ tiềm ẩn mức độ rủi ro cao

Chỉ số là thước đo thống kê về những thay đổi trong danh mục đầu tư của các chứng khoán đại diện cho một phần trong toàn bộ thị trường. Giao dịch chỉ số dành cho những người có con mắt tinh tường trước những thay đổi trong một ngành nhất định hoặc một nhóm các chứng khoán.

 

 

Ưu điểm của Giao dịch
Năng lượng với FXPRIMUS
Các thông số Chi tiết về Chỉ Số

Mã chứng khoán Tên Loại Hợp đồng Quy mô Hợp đồng tính bằng số CFD trên mỗi Lô Yêu cầu Ký quỹ Quy mô Giao dịch Tối thiểu tính bằng Lô Giá trị ước tính mỗi Lô trên mỗi điểm* Vị trí Thập phân Giờ Giao dịch (Giờ Máy chủ)
S&P500 ****Standard & Poor CFDSpot1000.30%0.011 USD201:00 - 23:15, 23:30 - 24:00
ND ****Nasdaq 100 CFDSpot1000.20%0.011 USD201:00 - 23:15, 23:30 - 24:00
DJ ****Dow Jones CFDSpot100.30%0.0110 USD *****209:00 - 23:00
.AUS200Australia 200 CFDSpot101% of contract Value0.011 AUD100:50 - 07:30, 08:10 - 22:00
.HK50Hang Seng CFDSpot101% of contract Value0.0110 HK003:15 - 06:00, 07:00 - 10:30, 11:15 - 19:00
.JP225Nikkei CFDSpot1005% of contract Value0.01100 JPY001:00 - 24:00
.ESP35IBEX Spain 35 CFDSpot103% of contract Value0.011 EUR110:00 - 21:00
.UK100FTSE 100 CFDSpot101% of contract Value0.011 GBP101:05 - 23:00
.DE30German DAX CFDSpot101% of contract Value0.10.1 EUR201:00 - 24:00
.DXADollar index CFDFuture**10002.00%0.011 USD303:00 - 23:00 (Sunday open 01:00)
STOXX50Dow Jones EURO STOXX50 IndexSpot101% of contract value0.010.1 EUR209:00 - 23:00
.VIXVolatility CFDFuture**10001% of contract Value0.0110 USD201:05 to 23:05
.ND-Nasdaq 100 CFDSpot1001% of contract value 0.011 USD201:00 - 23:15, 23:30 - 24:00
.S&P500-Standard & Poor CFDSpot1001% of contract value 0.011 USD201:00 - 23:15, 23:30 - 24:00
.DJ- Dow Jones CFDSpot101% of contract value 0.0110 USD *****209:00 - 23:00

*Điểm là chữ số cuối cùng
**Để biết thời điểm hết hạn, vui lòng xem trang thời điểm hết hạn
***Note that ex-dividends will apply on certain indices open positions at certain times. The value will be shown on your platform under market watch (specifications) the night before the charge / credit apply. Although this will be recorded under swaps/storage yet since it is not a swap, if you have a swap free account, you will still earn/ get charged the ex-dividend rate.
****closed only status.
***** Per 100 points.Các thông số Chi
tiết về Chỉ Số


*Điểm là chữ số cuối cùng
**Để biết thời điểm hết hạn, vui lòng xem trang thời điểm hết hạn
***Note that ex-dividends will apply on certain indices open positions at certain times. The value will be shown on your platform under market watch (specifications) the night before the charge / credit apply. Although this will be recorded under swaps/storage yet since it is not a swap, if you have a swap free account, you will still earn/ get charged the ex-dividend rate.
****closed only status.
***** Per 100 points.

Khu vực Thành viên FXPRIMUS không khả dụng do bảo trì định kỳ. Bạn phải có thể đăng ký hoặc đăng nhập như thường lệ trong vòng ít giờ tới.
Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch các sản phẩm ký quỹ tiềm ẩn mức độ rủi ro cao.
Cảnh báo về Rủi ro: Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.