Giao dịch ký quỹ tiềm ẩn mức độ rủi ro cao


Các kim loại quý cung cấp một phương tiện hữu ích và hiệu quả để đa dạng hoá danh mục đầu tư trong khi vẫn bảo vệ khỏi lạm phát - chúng có giá trị bên trong, chúng không tiềm ẩn rủi ro tín dụng và không thể bị làm phát (bạn không thể in dấu thêm lên chúng). Giao dịch kim loại quý là cơ hội để tự bảo hiểm hay đơn giản là phương tiện để đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn. Khám phá những cơ hội giao dịch kim loại quý khác nhau với FXPRIMUS. Kim loại quý hiện được giao dịch trên thị trường hàng hóa là vàng, bạch kim, palađi và bạc.

 

 

 

 

 

 


Ưu điểm của Giao dịch Kim loại quý với FXPRIMUS
Chi tiết về Kim loại Quý

Công cụ Quy mô Yêu cầu Ký
quỹ đối với 1,0 Lô
Quy mô Giao
dịch Tối thiểu
Giá trị Pip
trên 1,0 Lô
Chênh lệch trung bình
trên tài khoản ECN (sẽ dao động)
GMT EST Giờ Meta Tháng Hợp
đồng Kỳ hạn
Gold100 oz0.40%0.01.01 = USD11022:00 - 21:00 M-T, 22:00 - 20:30 F18:00 - 17:00 M-T, 18:00 - 16:30 F1:00 - 24:00 M-T, 01:00 - 23:30 F
Silver5000oz1.20%0.010.001 = USD51022:00 - 21:00 M-T, 22:00 - 20:30 F18:00 - 17:00 M-T, 18:00 - 16:30 F1:00 - 24:00 M-T, 01:00 - 23:30 F
Copper25000 lbs1.80%0.010.001=USD25422:00 - 21:00 M-T, 22:00 - 20:45 F18:00 - 17:00 M-T, 18:00 - 16:45 F1:00 - 24:00 M-T, 01:00 - 23:45 FMarch, May, July, September and December
XAUEUR100 oz0.40%0.01.01 = 1 EUR1022:00 - 21:00 M-T, 22:00 - 20:30 F18:00 - 17:00 M-T, 18:00 - 16:30 F1:00 - 24:00 M-T, 01:00 - 23:30 F
XPTUSD50 oz5.00%0.010.01 = 0.05 USD25000:00-21:00 M-F18:00 - 17:00 M-F03:00 – 00:00 M-F

**Để biết thời điểm hết hạn, vui lòng xem trang thời điểm hết hạnChi tiết về
Kim loại Quý


**Để biết thời điểm hết hạn, vui lòng xem trang thời điểm hết hạn

Khu vực Thành viên FXPRIMUS không khả dụng do bảo trì định kỳ. Bạn phải có thể đăng ký hoặc đăng nhập như thường lệ trong vòng ít giờ tới.
Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch các sản phẩm ký quỹ tiềm ẩn mức độ rủi ro cao.
Cảnh báo về Rủi ro: Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.