KIẾM HOA HỒNG CPA
LÊN TỚI 600 USD!
Giới thiệu Chương trình Hoa hồng Hỗn hợp dành
cho Đối tác liên kết của chúng tôi

 

Trở thành Đối tác liên kết của FXPRIMUS

Tham gia FXPRIMUS với tư cách là Đối tác liên kết, giới thiệu cho nhà giao dịch các dịch vụ của chúng tôi, và kiếm hoa hồng CPA lên tới 600 USD và chiết khấu dành cho khách hàng trung thành trọn đời!

Tại FXPRIMUS, chúng tôi cung cấp các điều kiện đối tác đầu ngành, giúp bạn chuyển đổi lưu lượng truy cập của mình thành thu nhập. Hưởng lợi từ khoản thanh toán hàng ngày, hệ thống báo cáo hiện đại với các bản cập nhật theo thời gian thực, và loạt tài liệu quảng bá để giúp bạn mở rộng phạm vi tiếp cận của mình. Nhà quản lý Đối tác liên kết riêng của bạn sẽ luôn sẵn có và sẵn sàng hỗ trợ bạn với bất kỳ yêu cầu nào.

TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

Giao dịch các sản phẩm ký quỹ tiềm ẩn mức độ rủi ro cao

 

XEM VIDEO

Lợi ích dành cho Bạn

 
Hoa hồng CPA lên tới 600 USD và chiết khấu dành cho khách hàng trung thành trọn đời
 
Kế hoạch hoa hồng tùy chỉnh, thanh toán hàng ngày và không có mức hoa hồng cao nhất
 
 
Hệ thống báo cáo tiên tiến với cập nhật theo thời gian thực
 
Tài nguyên marketing và tài liệu quảng bá độc đáo

Lợi ích dành cho Khách hàng của Bạn

 

Các điều kiện giao dịch đầu ngành và chênh lệch từ 0.1 pip

Trên 120 công cụ giao dịch sẵn có, bao gồm FX, cổ phiếu, chỉ số, kim loại quý, năng lượng, hợp đồng kỳ hạn và tiền điện tử

 

Tài nguyên đào tạo và công cụ giao dịch độc đáo

Nhiều phương thức thanh toán và khả năng bảo vệ tiền của khách hàng được nâng cao

Hãy trở thành ĐỐI TÁC LIÊN KẾT của FXPRIMUS ngay hôm nay

TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

Giao dịch các sản phẩm ký quỹ tiềm ẩn mức độ rủi ro cao

Vẫn chưa chắc chắn?

Hãy liên hệ với nhóm Quản lý Đối tác liên kết của chúng tôi theo địa chỉ [email protected] với mọi thắc mắc mà bạn có thể có.